Privacybeleid Scooter Outlet Almelo

www.ScooterOutletAlmelo.nl

Over ons Privacybeleid & Cookies

Bij Scooter Outlet Almelo hechten we veel waarde aan uw privacy. We verwerken alleen de gegevens die nodig zijn voor het verbeteren van onze dienstverlening en behandelen uw informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Uw privacy staat bij ons hoog in het vaandel. We delen uw gegevens nooit met derden voor commerciële doeleinden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de bijbehorende diensten van Scooter Outlet Almelo. De geldigheidsdatum van deze voorwaarden is 18/02/2024, waarbij eerdere versies komen te vervallen zodra een nieuwe versie wordt gepubliceerd. In dit privacybeleid leggen we uit welke gegevens we verzamelen, waarvoor we ze gebruiken en onder welke omstandigheden we ze mogelijk delen met derden. Ook beschrijven we hoe we uw gegevens opslaan, beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Heeft u vragen over ons privacybeleid? Neem dan gerust contact op met onze privacyfunctionaris, wiens contactgegevens te vinden zijn aan het einde van het privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder wordt beschreven hoe wij uw gegevens verwerken, waar ze worden opgeslagen, welke beveiligingstechnieken we gebruiken en wie er toegang heeft tot de gegevens.

Webwinkelsoftware en hosting
Onze webwinkel is gebouwd met WooCommerce-software. Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt voor onze dienstverlening, worden gedeeld met deze partij. Zij hebben toegang tot uw gegevens om technische ondersteuning te bieden en zullen deze niet voor andere doeleinden gebruiken. Op basis van onze overeenkomst zijn zij verplicht passende beveiligingsmaatregelen te nemen, waaronder SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en regelmatige back-ups om dataverlies te voorkomen.

E-mail en mailinglijsten
We verzenden onze e-mailnieuwsbrieven via mailinglist providers, die uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden zullen gebruiken. Onderaan elke geautomatiseerde e-mail die via onze website is verzonden, vindt u een ‘unsubscribe’-link waarmee u zich kunt afmelden voor de nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden door hen veilig opgeslagen en ze maken gebruik van cookies en andere technologieën om te zien of e-mails worden geopend en gelezen. Ze behouden zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening te verbeteren en deze informatie indien nodig te delen met derden.

We gebruiken de diensten van onze hostingprovider voor ons zakelijke e-mailverkeer. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Ze hebben geen toegang tot ons postvak zonder toestemming, en we behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors en Financierders
We maken gebruik van gerenommeerde betaalafhandelaars en lease- en financieringsbedrijven zoals Mollie, Afterpay, PayPal, ING-bank en anderen om betalingen in onze webwinkel af te handelen. Deze partijen verwerken uw naam, adres, woonplaats en betaalgegevens met zorg. Ze hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en (geanonimiseerde) informatie te delen met derden. Bij aanvragen voor uitgestelde betalingen delen ze persoonsgegevens en financiële informatie met kredietbeoordelaars. De waarborgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op de diensten die ze via derden aanbieden. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk is toegestaan.

Beoordelingen
Review platforms
We verzamelen reviews via verschillende platforms. Als u een review achterlaat, moet u soms een naam en e-mailadres opgeven. Deze gegevens worden met ons gedeeld, zodat we de review aan uw bestelling kunnen koppelen. De platforms publiceren ook uw naam op hun eigen website. Soms neemt een platform contact met u op voor een toelichting op uw review. Als wij u uitnodigen om een review achter te laten, delen wij uw naam en e-mailadres met het platform. Deze gegevens worden alleen gebruikt om u uit te nodigen om een review achter te laten. De platforms hebben passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Ze kunnen derden inschakelen voor het leveren van de dienstverlening, waarvoor wij toestemming hebben gegeven. De waarborgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op deze aspecten van de dienstverlening.

Verzenden en logistiek
Interne en externe
Wanneer u een bestelling plaatst, is het onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw pakket/product bij u wordt bezorgd. We bezorgen meestal zelf, maar maken soms ook gebruik van externe verzendpartners voor de levering. Hiervoor delen we uw naam, adres en woonplaatsgegevens met deze partners, die deze gegevens alleen gebruiken om de overeenkomst uit te voeren. Als ze subcontractors inschakelen, delen ze ook uw gegevens met deze partijen.

Facturatie en boekhouden
Wij maken gebruik van de diensten van Exact en onze boekhouders/accountants voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding. We delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens, evenals details met betrekking tot uw bestelling, met deze partijen voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Onze aanbieders zijn tot geheimhouding verplicht en zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen, en ze gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen
Geen.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor onze dienstverlening. Dat betekent dat we uw gegevens alleen verwerken voor het doel dat direct verband houdt met de opdracht die u ons heeft gegeven. Wij maken geen gebruik van uw gegevens voor gerichte marketingdoeleinden. Als we uw gegevens gebruiken om op een later moment contact met u op te nemen, vragen we hiervoor expliciet uw toestemming, tenzij dit nodig is om aan uw verzoek te voldoen. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, behalve om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen. Deze derden zijn contractueel of wettelijk verplicht tot geheimhouding.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt om onze dienstverlening te verbeteren. Deze gegevens, zoals uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem, worden niet beschouwd als persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In sommige gevallen kan Scooter Outlet Almelo wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te delen in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek door overheidsinstanties. Hoewel we in dergelijke gevallen verplicht kunnen zijn om uw gegevens te delen, zullen we binnen de grenzen van de wet ons best doen om dit te voorkomen.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u gebruikmaakt van onze diensten. Indien u besluit om geen gebruik meer te maken van onze diensten, zullen wij uw gegevens verwijderen, tenzij wij deze om administratieve redenen moeten bewaren, zoals voor facturatie. In dat geval zullen wij uw gegevens bewaren voor de duur van de wettelijke bewaartermijn. Onze medewerkers hebben geen toegang meer tot uw gegevens nadat u geen gebruik meer maakt van onze diensten.

Uw rechten
Volgens de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. U kunt zich beroepen op deze rechten door contact met ons op te nemen. Wij verstrekken afschriften en kopieën van uw gegevens meestal via uw bekende e-mailadres om misbruik te voorkomen. Als u de gegevens op een ander e-mailadres of per post wilt ontvangen, vragen wij om legitimatie. We houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken en anonimiseren gegevens bij vergeetverzoeken. U ontvangt alle afschriften en kopieën van gegevens in een machine-leesbaar formaat. Als u denkt dat wij uw persoonsgegevens verkeerd gebruiken, kunt u altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon in te zien. Neem contact op met onze privacyfunctionaris om een verzoek hiervoor in te dienen. Binnen 30 dagen ontvangt u een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij een kopie van uw gegevens naar uw bekende e-mailadres. Deze kopie bevat een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben en de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon te laten aanpassen. Neem contact op met onze privacyfunctionaris om een verzoek hiervoor in te dienen. Binnen 30 dagen ontvangt u een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij een bevestiging naar uw bekende e-mailadres dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Neem contact op met onze privacyfunctionaris om een verzoek hiervoor in te dienen. Binnen 30 dagen ontvangt u een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij een bevestiging naar uw bekende e-mailadres dat de verwerking van uw gegevens is beperkt totdat u de beperking opheft.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens door een andere partij te laten uitvoeren. Neem contact op met onze privacyfunctionaris om een verzoek hiervoor in te dienen. Binnen 30 dagen ontvangt u een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij afschriften of kopieën van alle verwerkte gegevens over u naar uw bekende e-mailadres. Houd er rekening mee dat in dit geval onze dienstverlening mogelijk niet kan worden voortgezet vanwege mogelijke beperkingen bij de koppeling van databestanden.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Scooter Outlet Almelo. Als u bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van uw gegevens onmiddellijk stopzetten, in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Als uw bezwaar gegrond is, zullen wij afschriften en/of kopieën van de verwerkte gegevens aan u verstrekken en de verwerking permanent stopzetten. Bovendien heeft u het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming of profilering. Wij verwerken uw gegevens niet op die manier, maar als u hierover vragen heeft, neem dan contact op met onze privacyfunctionaris.

Google Analytics
Onze website plaatst cookies van het Amerikaanse bedrijf Google als onderdeel van de ‘Analytics’-dienst. Deze dienst helpt ons bij het bijhouden en genereren van rapportages over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht zijn om inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan om de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Cookies van derde partijen

In deze privacyverklaring streven wij ernaar om het gebruik van cookies door softwareoplossingen van derde partijen zo duidelijk mogelijk te vermelden.

Sommige functies op onze websites maken gebruik van externe leveranciers, zoals wanneer u een pagina bezoekt met ingesloten social media zoals Facebook, Instagram, of video’s van of links naar YouTube. Deze video’s, links en andere content van externe leveranciers kunnen cookies van derden bevatten. We raden u aan om het privacybeleid op de websites van deze aanbieders te raadplegen voor meer informatie over hun gebruik van cookies.

Scooterflex
ScooterFlex, ontwikkeld door Qonnex Finance B.V. (Qonnex Finance) gevestigd te Epe, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vermeld in het financierings- en leaseaanbod op onze website en shop. De gearchiveerde data worden uitsluitend gebruikt voor relevante klantenservicezaken en interne doeleinden.

Unigarant
Unigarant, een onderdeel van de ANWB, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in het verzekeringsaanbod op onze website en shop. De gearchiveerde data worden uitsluitend gebruikt voor relevante klantenservicezaken en interne doeleinden.

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment te wijzigen. De meest recente versie zal altijd op deze pagina te vinden zijn. Als er wijzigingen zijn die invloed hebben op hoe we al verzamelde gegevens over u verwerken, zullen we u daarvan op de hoogte stellen via e-mail.

Contactgegevens
Scooter Outlet Almelo
Nachtegaalstraat 45
7605 BK Almelo
Telefoonnummer: 0546 219 565
E-mailadres: info -AT- scooteroutletalmelo.nl
KvK-nummer: 63081067

Contactpersoon voor privacyzaken: info -AT- ScooterOutletAlmelo.nl